Firma, Rodzina

Zwolnienie bez wypowiedzenia – o kwestiach formalnych

Czytając ten tekst dowiesz się więcej na temat właściwego przebiegu zwolnienia ze stanowiska bez wypowiedzenia, których będzie wymagał każdy adwokat. Zbyt często dochodzi do sytuacji menedżerów, chcących zrezygnować z pracownika, ale bez wiedzy, czy postępują zgodnie z prawem. Z drugiej strony adwokat tak samo często pomaga ludziom, którzy uważają, iż zostali niesłusznie zwolnieni. Komu przyznać rację?

Jak można zwolnić bez wypowiedzenia?

Nieodmiennie niezawodną receptą pierwszego wyboru potrafi być bezpośrednia rozmowa – pierwszy etap postępowania jeśli pojawi się problem nieakceptowalnego lekceważącego ignorowania zadań przez zatrudnionego, takich jak choćby nieuzasadnione oddalanie się od stanowiska pracy. Jednak gdy podobne epizody nasilają się lub się utrzymują, należy wyartykułować oficjalne ostrzeżenia dyscyplinarne (najpierw ustnie, potem na piśmie z tytułu nieodpowiedzialnego i niezgodnego z zapisami umowy i prawem pracy zachowania. Po zasięgnięciu opinii u adwokata powinieneś zorientować się, iż wolno pominąć wstępne ostrzeżenie, gdy okoliczności uzasadniają zredagowanie upomnienia o poziomie wyższym. Brak zmian w zachowaniu podwładnego w miejscu pracy i gatunek naruszeń, będących jego udziałem, sprawiają, że z ich tytułu może on zostać ostatecznie zwolniony bez wypowiedzenia.

Co musi się stać, by było możliwe zwolnienie w trybie natychmiastowym?

Ale uwaga – konkretne następstwa w wyniku karygodnego działania, jak np. kradzież lub dyskryminująca agresja słowna i czynna, są zazwyczaj uważane za rażące wykroczenie, przez które pracownik powinien być zwolniony bez wypowiedzenia. To jedyna okoliczność, przy której da się przeprowadzić taką procedurę – tylko wyjątkowe okoliczności mogą uzasadnić fakt zwolnienia bez wypowiedzenia. Zatrudniający musza zapamiętać, iż żadne nawet najgorsze postępowanie podwładnych nie tłumaczy obejścia jakiejkolwiek formalnej procedury zwolnienia. By uniknąć ewentualnego błędu i nie wejść w konflikt z kodeksem pracy zapisz w wyszukiwarce adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Bydgoszcz i umów się na spotkanie z prawnikiem. Nie zważając na zachodzące czynniki: niewątpliwą odpowiedzialność pracownika, dowody jego działań, naganny rodzaj wykroczenia, pewność racji – muszą zostać dochowane wszystkie wymogi formalne, gdyż w przeciwnym razie łatwo wszystko podważyć podczas ewentualnej rozprawy przed sądem pracy.