Firma, Rodzina

Jak szybko odebrać należne alimenty?

Powikłane relacje i zależności – tak często kojarzy się przeprowadzenie rozwodu. To wszystko okazuje się zdecydowanie trudniejsze, gdy w odchodzącym w niebyt gospodarstwie domowym są dzieci. Przeważnie zostają one z jedną stroną, z wyznaczonymi spotkaniami u drugiego rodzica. Alimenty i ich wysokość to również decyzje sędziego, najczęściej podejmowane podczas sprawy rozwodowej. Jak postępować, aby była to włąściwa kwota?
Należność alimentów – czym jest?

Alimenty są zobowiązaniem sfinansowania środków utrzymania, a niekeidy także środków wychowania. Gdy dziecko nie może finansować się samodzielnie koszty jego utrzymania i gwarancji przyszłości spoczywa na rodzicach. Prawo nie określa limitu wieku. Kiedy zasądza się alimenty? Jest tak przeważnie przy:

– w sprawie o zasądzenie almentów;
– wyroku rozwodowym;
– podczas wydania decyzji o separacji;
– w przypadku zawarcia ugody od sądu lub mediatora;
– postępowaniu zabezpieczającym;
– w ramach potwierdzonej u notariusza umowie obojga małżonków, której sąd musi nadać moc prawną.

Były współmałżonek, który nie płaci alimentów. Co zrobić w tej sytuacji?

Na początek instancją, do której trzeba zgłosić prośbę o egzekucję alimentów, jest biuro komornika. Zgodnie z uprawnieniami może on egzekwować świadczenia przyznane wyrokiem bądź te, które zostały przyznane w trybie umowy. Także mediacyjne oraz sądowe ugody i dobrowolnie podpisana umowa o świadczeniach leżą w gestii komornika. Do wszczęcia procedur obowiązuje wniosek o postępowanie komarnika oraz zatwierdzenie go, wydane przez sąd. Niestety poza samą sprawą sądową rozwód Kraków na przestrzeni lat okazał się miejscem, w którym tego typu sprawy przeprowadza się ze zwiększoną liczbą rozstrzygnięć.

Egzekucja komornicza – co wtedy?

Komornikowi trzeba najpierw podać posiadane dane odnośnie alimentodawcy – jego miejsce zamieszkania, stan posiadania, pracę. Gdy nie ma odpowiednich danych, podmiot administracyjny i tak obowiązany jest z urzędu przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia aktywów i dochodów almentodawcy oraz ostatniego miejsca pobytu. Gdyby i to się nie udało, obowiązek zgromadzenia danych będzie zadaniem Policji. Brak skutku działań nie będzie podstawą do umorzenia realizacji wniosku.